Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Oferta wydawnicza

"Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2009 - Wydanie drugie, 47 str.
cena 45 zł + koszty wysyłki

SPIS TREŚCI

I. Oceny oddziaływania na środowisko - wprowadzenie
I.1. Rodzaje aktywności objętych OOŚ
I.2. Cel wykonywania OOŚ
I.3. Co podlega ocenie w ramach OOŚ
I.4 Rozpatrywanie wariantów
I.5. Elementy procedury OOŚ
I.6. Charakter prawny OOŚ
 
II. Specyfika i zakres zastosowania oceny strategicznej
II.1. Specyfika oceny dotyczącej planów i programów (tzw. oceny strategicznej)
II.2. Zastosowanie oceny strategicznej
II.3. Różne modele oceny strategicznej
 
III. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie wspólnotowym
III.1. Źródła prawa
III.2. Historia legislacyjna dyrektywy SEA
III.3. Dyrektywa 2001/42/WE: treść i cechy charakterystyczne
III.3.1. Zakres przedmiotowy dyrektywy
III.3.2. Sposoby i kryteria selekcji
III.3.3. Wyjątki przewidziane w dyrektywie
III.3.4. Raport środowiskowy i ustalanie jego zakresu
III.3.4. Konsultacje
III.3.5. Monitoring
III.3.6. Procedura oceny
 
IV. Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów w prawie polskim
IV.1. Źródła prawa polskiego i stan dostosowania do prawa UE i międzynarodowego
IV.2. Transpozycja dyrektywy SEA
IV.2.1. Transpozycja dyrektywy SEA - wprowadzenie
IV.2.2. Luki w transpozycji i niedostateczna implementacja
IV.3. Dokumenty wymagające OOŚ
IV.3.1. Rodzaje dokumentów
IV.3.2. Organy opracowujące dokumenty podlegające OOŚ
IV.3.3. Specjalny reżim prawny dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
IV.3.4. Zmiany dokumentów
IV.3.5. Możliwość odstąpienia
IV.4. Prognoza oddziaływania na środowisko
IV.4.1. Pojęcie i zakres prognozy
IV.4.2. Wymagania co do prognozy
IV.5. Procedura oceny
IV.5.1. Kluczowe elementy postępowania
IV.5.2. Organy właściwe do uzgadniania i opiniowania
IV.5.3. Udział społeczeństwa
IV.5.4. Monitoring
IV.6. Udział społeczeństwa
IV.6.1. Wprowadzenie
IV.6.2. Etapy postępowania
IV.6.3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
IV.6.4. Zapoznanie się z dokumentacją sprawy
IV.6.5. Składanie uwag i wniosków
IV.6.6. Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa
IV.6.7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu planu lub programu
IV.7. Wpływ na obszar Natura 2000
 
V. Wymagania dla projektów finansowanych z funduszy europejskich związane z przeprowadzeniem oceny strategicznej dla planu lub programu przewidującego realizację planowanego przedsięwzięcia
 
VI. "Instrukcja" przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu lub programu opracowywanego przez gminę (nie dotyczy mpzp)
VI.1. Wymagania ogólne
 
Aneks 1 - Wzór podania do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Aneks 2 - Wzór podania do publicznej wiadomości o przyjętym programie - w ramach procedury udziału społeczeństwa


| Początek strony |