Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

OFERTA WYDAWNICZA

Osoby pragnące skorzystać z wskazanych niżej promocji przeznaczonych dla studentów i organów administracji proszone są o podawanie przy zamówieniach następujących danych:
  • w przypadku studentów: nazwa uczelni i wydziału, kierunek i rok studiów, a także nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia z prawa ochrony środowiska;
  • w przypadku urzędników: nazwa i siedziba organu administracji.

PUBLIKACJE DO NABYCIA W CPE

Publikacje książkowe


 
Koszty wysyłki
  List zwykły /
Paczka zwykła
List priorytetowy /
Paczka priorytetowa
List polecony zwykły List polecony priorytetowy
Publikacja (-e) o łącznej liczbie stron do 120 (list) 5 zł 6 zł 7 zł 8 zł
Publikacja (-e) o łącznej liczbie stron od 121 do 1100 (list) 12 zł 15 zł 17 zł 18 zł
Publikacje o łącznej liczbie stron pow. 1100 (paczka) 17 zł 18 zł -- --

 

Zamówienia prosimy składać pod adresem:
 
Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.
Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o. o.

  • pocztą: Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
  • faxem: (0-71) 34 101 97
  • e-mailem: jjb@jjb.com.pl

UWAGA!:
Prosimy o przysyłanie zamówień tylko w jeden,
wybrany spośród podanych wyżej sposób.
Przysyłanie podwójne (np. faxem i listem)
może być potraktowane jako dwukrotne zamówienie
i spowodować dwukrotne wysłanie zamówionych publikacji.

 

Podane wyżej ceny obowiązują do dnia 30.06.2014 r.

Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o., ul. Uniwersyteckiej 1 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Sądu Rejonowego Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu, nr KRS 0000068964

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 22 poz. 271) nabywcy książek przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 10 dni. Reklamacje przyjmowane są telefonicznie w kancelarii, tel. (0-71) 34 102 34


| Początek strony |