Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Jerzy Jendrośka
dr nauk prawnych
 
Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Prezes Centrum Prawa Ekologicznego.
 
Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego: adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego i Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz kierownik:

Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Od 2002 r. arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.
Stały ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, ekspert Komisji Europejskiej nr E64808N oraz konsultant UNEP.
W latach 1994 - 2006 członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Od roku 2006 członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus.
 
Od 1996 - reprezentuje rząd Polski na forum międzynarodowym, obecnie członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo.
 
Ekspert Polskiej Izby Ekologii.
Członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (na okres kadencji 2003 - 2006).
Członek Komisji Prawa Ochrony Środowiska Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
 
W latach 2002 - 2003 członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Środowiska.
W latach 2003 - 2004 członek Rady Doradców Ministra Środowiska.
W latach 2001 - 2006 wice-przewodniczący rządowej Komisji do spraw GMO.
W latach w latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Środowiska w zakresie integracji europejskiej, zaś od 2010 roku jest członkiem Grupy Doradczej Ministra Środowiska s.. Prezydencji UE.
 
Członek założyciel kilku polskich i międzynarodowych stowarzyszeń międzynarodowych, w tym Stowarzyszenia Prawników Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group), Ecosphere z siedzibą w Brukseli oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.
 
W latach 1998 - 1999 pracownik Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, Sekretarz Konwencji z Aarhus.
W latach 1978 – 1998 pracownik naukowy Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 
Redaktor komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska z 2001 r. oraz komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
Autor lub współautor dwudziestu dziewięciu książek i ponad stu siedemdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim z zakresu prawa ochrony środowiska, a także dostępu do informacji, procedury administracyjnej i prawa europejskiego.

*****

Jan Jerzmański
dr nauk prawnych
 
Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu.
 
Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim - Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, Zakład Administracyjnego Prawa Porównawczego i Prawa Ochrony Środowiska.
 
Redaktor komentarza do ustawy o odpadach z 2001 r.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska z 2001 r. oraz komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
Autor licznych opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów, a także przedsiębiorców. Współautor kilku wydań komentarzy do ustawy o odpadach z 1997 r., ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., oraz ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.
W latach 1994 - 2000 ekspert prawny w kilku zespołach realizujących projekty związane z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów WE (w ramach Phare) oraz konsultant Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO-MAB.
W latach 2000 - 2001 ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN - Oddział w Katowicach oraz Rady Karkonoskiego Parku Narodowego.

*****

Magdalena Bar
radca prawny
 
Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego.
 
Wskazana jako "rekomendowany prawnik" w dziedzinie ochrony środowiska w rankingu "Rzeczpospolitej" (za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2016) oraz w katalogu Chambers Europe “Europe's Leading Lawyers for Business" (w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016).
 
Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a także pozwoleń emisyjnych.
 
Uczestniczyła, w tym jako koordynator, w wielu projektach obejmujących wskazane wyżej zagadnienia, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców.
 
Ekspert prawny oceniający projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko - na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP i urzędów marszałkowskich.
 
Wykładowca podczas szkoleń dotyczących prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa, odpowiedzialności za szkody w środowisku, dostępu do informacji o środowisku i innych. Współautorka ok. dwudziestu publikacji książkowych w tym komentarzy do ustawy - Prawo ochrony środowiska (2001, 2011 i 2014 r.), podręcznika do prawa ochrony środowiska (2005), praktycznego poradnika dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (aktualizowany na bieżąco), a także komentarza do ustawy o odpadach (2001).
Autorka licznych artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim), w tym przygotowywanych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów.
 
W latach 2008 - 2013 członek Komitetu ds. przestrzegania Protokołu Woda i Zdrowie (Water and Health Protocol Compliance Committee).
 
Członek założyciel Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, członek Towarzystwa Prawa Ochrony Środowiska Europy Środkowo-Wschodniej i Nowych Państw Niepodległych (GUTA).
 
W latach 2002 - 2003 uczestniczyła w negocjacjach nad protokołem EKG ONZ o odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane niebezpieczną działalnością.
 
W latach 1997 – 1999 współpracownik Biura Informacji i Porad o Prawie Ekologicznym przy Towarzystwie Naukowym Prawa Ochrony Środowiska.


| Początek strony |