Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Działania CPE


2001 r.

Projekty krajowe

Projekty międzynarodowe

Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

Działalność legislacyjna

Konferencje, szkolenia i warsztaty (krajowe i międzynarodowe)

 • 14-17 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie drugich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE ("Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus"), Erewan, Armenia

 • Marzec - czerwiec 2001 - wykłady podczas cyklu szkoleń nt. polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, organizowanego przez Europejskie Centrum Proekologiczne oraz Duńską Szkołę Administracji Publicznej, w ramach projektu polsko - duńskiego projektu "W drodze do Unii Europejskiej", Krzyżowa.
  W ramach projektu przeprowadzono cztery szkolenia:

 • 12 marca 2001 r. - Jerzy Jendrośka - wykład "Dostęp do informacji jako warunek społecznej aktywności" - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski

 • 12 marca 2001 r. - Jan Jerzmański - wykład "Stan negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowisko negocjacyjne" - podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wrocław

 • 23 lutego 2001 r. - Jerzy Jendrośka - wykład "Die Aarhus - Konvention im Uberblick - Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen" na konferencji "Neue Perspektiven fur die Umwelt durch die Aarhus - Konvention - Umweltinformation, Partizipation und Zugang zum recht", Wiedeń

 • 12-13 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org) - referat pt. Aarhus Convention: Towards New Era in Granting Individual Rights in International Environmental Law na międzynarodowej konferencji Individual Rights to Environmental Protection in the EU Constitution, organizowanej przez Uniwersytet w Bremie, Brema

 • Działalność wydawnicza


  | Początek strony |