Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.

Głównym celem CPE jest promowanie zasad praworządności, społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej w ochronie środowiska.
Dążąc do realizacji tych zasad CPE jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami.

CPE współpracuje z funkcjonującą równolegle z nim kancelarią Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.

CPE jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli.

Prowadzimy bieżącą współpracę z szeregiem instytucji:

Współpracujemy również z Academy of European Law (ERA) w Trewirze, Regional Environmental Center w Szentendre,Eco-Institute w Darmstad, Environmental Law Network (elni) w Bingen, Institute for European Environmental Policy (IEEP) w Londynie, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Zespołem Prawa Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Ponadto CPE współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Wrocławskim przy prowadzeniu studiów podyplomowych i organizacji konferencji.

W pracach CPE biorą udział wybitni specjaliści z zakresu prawa ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz rozległą praktyką w tej dziedzinie w kraju i zagranicą.

Działalnością CPE kieruje Zarząd w składzie:

Działalność wydawnicza

CPE prowadzi działalność wydawniczą w zakresie publikacji edukacyjnych i naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Oferujemy m.in. praktyczne poradniki z zakresu procedur środowiskowych.

Organizacja konferencji

CPE, wspólnie z innymi podmiotami, angażuje się w organizację konferencji dotyczących prawa ochrony środowiska.

Ostatnio zorganizowane ważniejsze konferencje to:

Integracja europejska

Jednym z priorytetowych obszarów naszego działania jest integracja europejska, w tym zwłaszcza dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej. CPE uczestniczyło w licznych projektach związanych z integracją europejską - ważniejsze spośród nich to: międzynarodowy projekt "Przygotowanie społeczeństwa polskiego do członkostwa w Unii Europejskiej" (1999-2001), "W drodze do Unii Europejskiej" (cykl wykładów, 2001), "Środowisko Dolnego Śląska a Unia Europejska" (2003), "Wzmocnienie dostępu do informacji i wdrażania prawa ochrony środowiska w krajach Europy Wschodniej" (2003-2004), "Egzekwowanie ochrony przyrody w Europie Centralnej za pomocą prawa UE" (2004-2005).
Prezes CPE - dr Jerzy Jendrośka w latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Środowiska w zakresie integracji europejskiej.

Działalność opiniodawczo-doradcza prac legislacyjnych

Eksperci CPE opracowują projekty aktów normatywnych z zakresu ochrony środowiska, a także konsultują projekty takich aktów przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska, a także projekty będące już przedmiotem prac Parlamentu. Ponadto eksperci CPE konsultują także projekty aktów normatywnych opracowanych na poziomie UE przez Komisję Europejską.
Przygotowane projekty aktów prawnych dotyczyły m.in. zagadnień dostępu do informacji o środowisku, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko (ustawa z 2008 r.), organizmów genetycznie zmodyfikowanych czy transgranicznego przemieszczania odpadów (ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami z 2004 r.). Opracowane opinie dotyczyły m.in. przepisów o odpadach wydobywczych, odpowiedzialności za szkody w środowisku, czy rozporządzeń dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.

Centrum Prawa Ekologicznego
 
Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel.: (+48 71) 34 102 34
fax: (+48 71) 34 101 97

e-mail: cpe@eko.wroc.pl
http://cpe.eko.org.pl

| Początek strony |