cpe@eko.wroc.pl

stowarzyszenie

Centrum Prawa
Ekologicznego (CPE)

Więcej informacji

Centrum Prawa Ekologicznego

CPE jest stowarzyszeniem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.

CPE współpracuje z funkcjonującą równolegle z nim kancelarią Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.

CPE jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli.

Kontakt:

ul. Konarskiego 6/3,
51-685 Wrocław

cpe@eko.wroc.pl

KRS: 0000039609

Strona kancelarii